Cách thay đổi ảnh đại diện Chat GPT

Rate this post

Bước 1 : Trước tiên mọi người hãy truy cập vào Website: https://vi.gravatar.com/

Bước 2: Click Tạo Gravatar của bạn để tiến hành đăng ký nếu bạn chưa có tải khoản. Nếu đã có tài khoản rồi thì hãy chọn đăng nhập.

thay-anh-dai-dien-chatgpt1

Bước 3: Chọn thêm hình mới.

thay-anh-dai-dien-chatgpt2

Bước 4 : Chọn tải lên.

thay-anh-dai-dien-chatgpt3

Bước 5 : Chọn ảnh đại diện.

thay-anh-dai-dien-chatgpt4

Bước 6 :Truy cập: https://vi.gravatar.com/site/check/

  • Nhập gmail vào ô trống để nhấn kiểm tra xem đã hiện chưa

Bước 7 : Truy cập ChatGPT để trải nghiệm ảnh đại diện

  • Lưu ý đăng xuất ra trước khi dùng để cập nhật ảnh đại diện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now