FPTTelecom-hnLưu trữ

Loạn giá Galaxy S8 ở Việt Nam

Mức niêm yết của Galaxy S8 và S8 Plus tương ứng là 18,5 và 20,5 triệu đồng, nhưng một số cửa hàng ở phố Huế (Hà Nội) rao chỉ 16,3 và 18,1 triệu đồng. Tại một cửa hàng khác trên phố Thái …

FPT Play đăng ký 1 được 4

Chương trình vận dụng từ ngày 11/5, là cách FPT Telecom “tặng” những KH thân thiết của FPT Play Box hoặc App FPT Play trên các thiết bị khác như điện thoại, smart TV… Giờ đây, chỉ với một tài khoản FPT …