FPTTelecom-hnLưu trữ

FPT Japan mừng chi nhánh Osaka 10 tuổi

Văn phòng Osaka chính thức hoạt động vào tháng 8/2007. Việc tổ chức kỷ niệm sớm hơn vài tháng được xem là thời điểm hợp lý, giúp đơn vị “đón” thêm nhiều khách hàng cho năm nay. Sự kiện sẽ bao gồm …