FPTTelecom-hnLưu trữ

VCSC: ‘Mua FPT lãi 48%’

Trong báo cáo phân tích mới nhất, VCSC thông tin, FPT vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị liên quan đến kế hoạch kinh doanh 2017. “Ban lãnh đạo hướng đến kết quả kinh doanh năm 2017 ở mức cao, …