FPTTelecom-hnLưu trữ

Nhà F chạy đà tốt quý 1

“Chúng ta vừa qua tháng cuối quý, hiện chưa có số liệu tài chính chính thức, song đa số công ty thành viên hoàn thành vượt kế hoạch giúp tập đoàn có một khởi động tốt cho năm nay”, anh Nguyễn Phương …

Nhà F chạy đà quý 1 hoàn hảo

“Chúng ta vừa qua tháng cuối quý, hiện chưa có số liệu tài chính chính thức, song các công ty thành viên đều hoàn thành vượt mức kế hoạch giúp tập đoàn khởi động tốt cho năm 2017”, anh Nguyễn Phương Hoàng, …