FPTTelecom-hnLưu trữ

3 sếp miền Tây xoay vòng cho nhau

Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà vừa ký quyết định nhân sự với 3 cán bộ quản lý thuộc Vùng 7 – miền Tây Nam bộ. Theo đó, Viễn thông FPT bổ nhậm mới anh Lưu Minh Thông, nguyên Trưởng phòng …

Sum-up FPT Software Đà Nẵng mơ về 5K1

Lễ tổng kết FPT Software Đà Nẵng dự kiến được tổ chức vào ngày 2/2/2018. Chủ đề của chương trình là “DREAM 5K1” – mục tiêu trên 5.000 người của đơn vị trong vòng ba năm tới. Anh Lê Vĩnh Thành, PGĐ …