FPTTelecom-hnLưu trữ

Ra mắt Cộng đồng BTEC Việt Nam

Ngày 9/11, ở TP HCM, đã diễn ra ký kết biên bản ghi nhớ về việc thành lập BTEC VN – đơn vị liên kết giữa Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Education) và Tổ chức Giáo dục Pearson (Pearson Education). Với …